Automatyczne urządzenie do gromadzenia i zagęszczania odpadów produkcyjnych w postaci ścinków papierowychZbiornik na odpady papierowe

Widok z przodu.jpg


Dolna cześć z rurą odbiorczą


Szafka sterowania


Ścinki papierowe wzbiorniku porzed zagęszczeniem


Zagęszczanie i wypychanie ślimakiem


Ślimak do zagęszczania odpadów